HOTLINE
028 3864 0021

HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG


028.3864 0021

potmasco@potmasco.com.vn

Tin mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online : 1

  • Hôm nay : 0

  • Tống truy cập : 154

CBTT: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày đăng: 24/11/2021
Share Button

Công ty CP Vật tư Bưu Điện kính thông báo đến tất cả Cổ đông trong Công ty về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021:

     – Ngày họp : 26/11/2021.

     – Hình thức họp: Trực tuyến.

(Có đính kèm Thông báo mời họp, Tài liệu họp và Dự thảo Điều lệ, Quy chế Công ty) 

Trân trọng Thông báo ./.

      Tài liệu họp sẽ được cập nhật tại đây.

CBTT.Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ 2021

Dự thảo Điều Lệ Công Ty 2021

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ 2021

Dự Thảo QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT 2021

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS 2021

Báo cáo Hội đồng quản trị (cập nhật, bổ sung trang 1)

 

Cập nhật:

Giấy Uỷ Quyền – Chủ toạ Đại hội

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 – final.

1810_Du thao Dieu le cong ty 2021 (3)

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ 2021

Dự Thảo QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT 2021 

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BKS 2021 

PMJ – Du thao Bien ban DHDCD 2021 

PMJ – Du thao nghi quyet DHDCD