HOTLINE
028 3864 0021

Sửa chữa thiết bị viễn thông

Share Button

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, máy móc thiết bị hiện đại, linh kiện thay thế, sửa chữa đa dạng cũng như thiết bị stock sẵn trong kho, công ty chúng tôi sẵn sàng sửa chữa, ứng cứu các thiết bị trên mạng viễn thông khi có yêu cầu.