HOTLINE
028 3864 0021

HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG


028.3864 0021

potmasco@potmasco.com.vn

Tin mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online : 1

  • Hôm nay : 0

  • Tống truy cập : 154

Sơ đồ tổ chức công ty

Share Button

 

                                                                                           Sơ đồ tổ chức Công ty

1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

– Ông Ngô Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT Công Ty

– Ông Phan Thắng, Phó Chủ Tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

– Ông Trần Xuân Hòa, Thành viên HĐQT Công ty

– Ông Đoàn Minh Đôn, Thành viên HĐQT Công ty

– Ông Hoàng Tùng Sơn, Thành viên HĐQT Công ty

2. Ban Kiểm Soát Công ty:

– Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên BKS Công ty

– Ông Nguyễn Văn Tấn, Thành viên BKS Công ty

– Ông Nguyễn Việt Long, Thành viên BKS Công ty

3. Ban Tổng Giám đốc Công ty:

– Ông Phan Thắng, Tổng Giám Đốc Công ty

– Ông Trần Xuân Hoà, Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Giám Đốc Trung Tâm KD Viễn Thông

– Bà Lê Thanh Hương, Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Pháp Chế – Tổng Hợp

– Ông Trần Văn Tình, Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiêm Giám Đốc Trung Tâm Kinh Doanh