Sơ đồ tổ chức công ty | Postmaco
HOTLINE
08.38 640 021

Sơ đồ tổ chức công ty

Share Button

so do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Sơ đồ tổ chức Công ty

1. HĐQT Công ty:

– Ông Phạm Ngọc Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty

– Ông Lý Chí Đức, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty

– Bà Trần Thị Tuyết Mai, Ủy viên HĐQT 

– Bà Nguyễn Thị Phương Liễu, Ủy viên HĐQT Công ty

– Ông Nguyễn Đắc Thọ, Ủy viên HĐQT Công ty

2. BKS Công ty:

– Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Trưởng BKS Công ty

– Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Thành viên BKS Công ty

– Bà Lê Thanh Hương, Thành viên BKS Công ty

3. Ban Tổng Giám đốc Công ty:

– Ông Lý Chí Đức, Tổng Giám đốc Công ty

– Ông Đoàn Minh Đôn, Phó Tổng Giám đốc Công ty