HOTLINE
028 3864 0021

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

Ngày đăng: 06/06/2016
Share Button

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Chi trả cổ tức