THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 | Postmaco
HOTLINE
08.38 640 021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Share Button

– Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 8 năm 2012.

– Địa điểm: Hội trường Khách sạn Ngọc Lan, số 293 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.